AŞIKLARLA İLGİLİ YAZILARI

 1. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyanlı Aşık Mustafa’nın Şiirlerini Derleme Çalışmaları”, 9 (104), Ağustos 1986, 9-12
 2. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyanlı Aşık Mustafa’nın Şiirlerini Derleme Çalışmaları 2”, 9(107), Kasım 1986, 32-33
 3. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan’dan Derlenmiş İki Manzum Parça”, 10 (118), Ekim 1987, 28-29,32
 4. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyanlı Aşık Mustafa’nın Eksik Şiirleri Üzerine”, 10 (120), Aralık 1987, 18-19
 5. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan Folkloru: Bünyan’da Yetişen Halk Şairleri”, 14 (164), Ağustos 1991,13-14
 6. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan’da Yetişen Halk Şairleri”, 14 (168), Aralık 1991, 28
 7. S.Burhanettin AKBAŞ: “Edirne ve Kırklareli’nin Kurtuluş Destanları”, 15 (174), Haziran 1992, 28

MASAL DERLEMELERİ

 1. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bir Bünyan Masalı: Kilemen Çengiz Akkız”, 13 (153), Eylül 1990, 30-31-32
 2. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan Masalları: Nigar ile Bahtiyar”, 14 (157), Ocak 1991, s.31-32
 3. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan Masalları: Avşar Beyinin Hikayesi, Deli Oğlan, Kahraman Kara Mustafa”, 14 (158), Şubat 1991, 29-31
 4. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan Masalları 2: Karapaçavra”, 14 (160), Nisan 1991, 26-27
 5. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan Masalları: Maraşlı Gündeşlioğlu, Ağlayan Nar Gülen Ayva”, 14 (166), Ekim 1991, 23-31
 6. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan Masalları: Zan Uşağı, Aydoğdu ve Gündoğdu” 14 (165), Eylül 1991, 30-32
 7. S.Burhanettin AKBAŞ: “Edirne ve Batı Trakya’dan Derlenmiş Masallar ve Efsaneler”, 14 (166), Ekim 1991, 30-32
 8. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan Masal, Hikaye ve Efsaneleri: Keloğlan, Hürü Gelin, Veziroğlu; Musa Şeyh Köyünün Kuruluş Efsanesi”, 15 (175), Temmuz 1992, 27-32
 9. S.Burhanettin AKBAŞ: “İki Sarız Masalı” 16 (1869, Haziran 1993, 30-32

HALK HİKAYESİ DERLEMELERİ

 1. S.Burhanettin AKBAŞ: “Dede Korkut Hikayelerinin Kayseri Rivayetleri: Bey Böyrek Hikayesinin Bünyan ve Felahiye Rivayetleri”, 11 (124), Nisan 1988, 28-31-32

FIKRA DERLEMELERİ

 1. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan Fıkraları”, 13 (154), Eylül 1990, 30-31

MANİ DERLEMELERİ

 1. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan Manileri”, 9 (99), Mart 1986, 17-18
 2. S.Burhanettin AKBAŞ: “Edirne’de Ramazan Davulcularının Söylediği Maniler”, 15 (173), Mayıs 1992, 25-26

TÜRKÜ DERLEMELERİ

 1. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan Türküleri”, 14 (159), Mart 1991, 25-27
 2. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan Türküleri 2”, 17 (200), Ağustos 1994, 71-73

AĞIT DERLEMELERİ

 1. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan Ağıtları”, 9 (106), Ekim 1986, 28-30
 2. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan Ağıtları 2”, 10 (117), Eylül 1987, 24-26
 3. S.Burhanettin AKBAŞ: “Kayseri ve Yöresi Ağıtları Üzerine Düşünceler”, 16 (181), Ocak 1993, 23-25

TEKERLEME DERLEMELERİ

 1. S.Burhanettin AKBAŞ: “Edirne ve Batı Trakya’da Söylenen Tekerlemeler”, 12 (144), Aralık 1989, 19-21

GENEL FOLKLOR YAZILARI

 1. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan Folklorundan Çeşitli Örnekler”, 14 (177), Eylül 1992, 27-32

İNANIŞLAR, GELENEK VE GÖRENEKLER

 1. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan ve Akkışla Yöresinde Saya Geleneği”, 15 (178), Ekim 1992, 25-27
 2. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan’da Tatarca Adı Verilen Batıl İnanışın Tarihi Yönleri Var mıdır?” 15 (183), Mart 1993, 21-22

ADLAR VE LAKAPLAR

 1. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan’da Adlandırmalar”, 14 (167), Kasım 1991, 25-30-31
 2. S.Burhanettin AKBAŞ: “Kayseri ve Yöresi Yer Adlarında Geçen Şahıs İsimleri ve Aldıkları Unvan Sıfatları”, 19 (225), Eylül 1996, 27-28

ETNOGRAFYA

 1. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan Halıcılığı ve Halı Terminolojisi”, 11 (125), Mayıs 1988, 12-13

TÜRK DİLİ İLE İLGİLİ YAZILARI

 1. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan Ağzında Yer Alan Bazı Kelimeler Üzerine”, 13 (148), Nisan 1990, 30-31

ŞİİR

 1. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bir Çocuk El Etti”, 17 (203), Kasım 1994, 6
 2. S.Burhanettin AKBAŞ: “Renkler ve Vatan”, 17 (204), Aralık 1994, 23

TARİH, SANAT TARİHİ VE COĞRAFYA

 1. S.Burhanettin AKBAŞ : “Bünyan’da Yaşamış Olan Hıristiyan Türkler”, 13 (152), Ağustos 1990, 18-19-20
 2. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bünyan İlçesinin Tarihi ile İlgili Bazı Notlar”, 13 (155), Kasım 1990, 17-18
 3. S.Burhanettin AKBAŞ: “Yunan Başvekili Venizelos’a Edirne’den Cevap: Cenubi Trakya’da Hak Hakimiyet Kimdedir?”, 15 (179), Kasım 1992, 17-18

FİKRİ YAZILAR

 1. S.Burhanettin AKBAŞ: “Hilal Giren Yere Daima Şefkat ve Merhamet Girer”, 12 (142), Ekim 1989, 5-6

TÜRK DÜNYASI:

 1. S.Burhanettin AKBAŞ: “Batı Trakya Türkleri ve Yunanistan’ın Baskısı”, 13, (149), Mayıs 1990, 3-4-5
 2. S.Burhanettin AKBAŞ: “Orta Asya’dan Kırım’a”, 18 (211), Temmuz 1995, 22-24

KİTAP TANITIMLARI VE TENKİTLER

 1. S.Burhanettin AKBAŞ: “Metin Boşnak’ın İlk Şiir Kitabı”, 11 (126), Haziran 1988, 15-16
 2. S.Burhanettin AKBAŞ: “Her Yönüyle Bünyan isimli kitap üzerine bir tenkit”, 17 (193), Ocak 1994, 27-30
 3. S.Burhanettin AKBAŞ: “Kayseri ve Yöresi Ağıtları Üzerine Düşünceler”, 17 (196), Nisan 1994, 21-23
 4. S.Burhanettin AKBAŞ: “Bir Kitap Dört Şair”, 20 (229), Ocak 1997, 24-25
 5. S.Burhanettin AKBAŞ: “Kitaplar Arasında: Ömer Faruk Yaldızkaya ve Emirdağı; Prof.Dr.Tuncer Gülensoy ve Türkçe El Kitabı; Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Beş Kitap”, 20 (231), Mart 1997, 30-32
 6. S.Burhanettin AKBAŞ: “Yalan Yarim”, 26 (302), Şubat 2003, 33

 

Reklamlar