Yolunuz Pınarbaşı İlçesinin Melikgazi köyüne düşerse orada küçük bir gezinti yapın. Malatya’da vefat eden ama Zamantı Kalesinin dibindeki Melikgazi köyünde yatan Danişmentli Beylerinden Melik Emir Gazi mumyalanarak buraya defnedilmiş. Türbesi, gerçekten çok seçkin bir örnek… Özellikle Danişmentlilerde ve Selçuklularda kullanılan tuğlaların ahengine hayran kalırsınız.

Türbenin karşısında küçük bir cami vardır. Caminin birkaç metre ilerisinde bir türbe daha vardır. Türbenin içerisinde iki mezar bulunur. Türbede yatanlar Dulkadirli Beylerinden Emir Halil Bey ve yeğeni Mısır Hatun’dur.

Bu türbeden Zamantı Kalesine doğru şöyle bir elli metre kadar çıkarsanız bir yapıyla daha karşılaşırsınız. Buranın bir türbe olduğunu anlamak oldukça güçtür. İçerisinde bir sanduka yoktur ve türbe de çok sonraları yapılmıştır ve hoş bir yapı değildir.

İşte bu türbe Şeyh Selahaddin veya Seyyid Selahaddin denen ulu bir zâtın türbesidir.

Şeyh Selahaddin ve evlatları hakkındaki bilgileri Dulkadirlilere ve Osmanlılara ait belgelerde buluyoruz. Bu belgelere göre, Zamantı Kalesinin eteklerinde Hz. Peygamberin soyundan gelen Şeyh Selahaddin ve evlatları yaşamıştır.

O yüzdendir ki gerek Dulkadirliler gerekse Osmanlılar, bu şahsa büyük hürmet gösterip onu ve evlatlarını vergiden muaf tutmuşlardır. Hatta Dulkadirli Beylerinden Süleyman Şah, ki Kayseri’de Hatuniye Medresesini de yaptırmıştır, Zamantı’da Hazran köyünde Seyyid Selahaddin’in ruhu için bir zaviye ve mescit yaptırmıştı.  Zamantı nahiyesindeki Hazran, Gece, Tahtı Fevade, Hınzırı ve Güneyin ile Üngür mezralarının gelirini de bu zaviye ve mescide vakfetmişti.

Dulkadirli Beylerinden Alaüdevle Bey de Tacin (bugünkü Taçın) köyüne Şeyh Selahaddin’in adını taşıyan bir zaviye yaptırmış ve vakfetmişti. Taçın köyü gibi Kazancık köyünde de Seyyid Selahaddin Zaviyesi vardı ve 16. Yüzyılda bu köyde Seyyid Selahaddin evlatları  oturuyordu. Alaüddevle Bozkurt Bey, bu köyün de yarı gelirini zaviyeye vakfetmişti.

Yine Zamantı’da o tarihlerde bir köy daha var.  Mamaşa (Memaşa) köyü…  Düşri  mezraı ile birlikte 23 nefere ulaşan köy,  Alaeddevle Bey Zaviyesine kayıtlı… Bu köyde Seyyid Selahaddin evlatları oturmakta imiş. Köyde oturanların isimleri hep seyyid adıyla başlıyor. Şu isimlere bir bakar mısınız?
1. Seyyid Hasan oğlu Seyyid Mehmet
2. oğlu Seyyid Methi
3. biraderi Seyyid Dursun
4. Seyyid Hasan oğlu Seyyid Selim
5. Seyyid Hoca oğlu Seyyid Hızır
6. onun oğlu Seyyid Hasan
7. biraderi seyyid Ebul Hadi
8. Seyyid Hoca oğlu Seyyid İmad
9. Seyyid Hacı oğlu Seyyid Ali
10. biraderi Seyyid Salih
11. Seyyid Hacı oğlu Seyyid Veli oğlu Seyyid Emin
12. Seyyid İlyas oğlu Seydi
13. onun biraderi Seydül Rahman
14. Seyyid İmam oğlu Seyyid Halil

Bazı belgelerde Seyyid Selahaddin’in soyundan da bahsediliyor ve “neseb-i tahir” denilerek temiz bir soydan geldiği ve seyitlik makamında oldukları ifade ediliyor. Seyyid Selahaddin’in ataları Seyyid Yusuf, Seyyid Hüseyin, Seyyid Sufi, Seyyid Küsec ve nihayet Seyyid Selahaddin olarak sayılıyor.

Seyyid Selahaddin’in yine Zamantı bölgesinde bir amcaoğlunun bulunduğuna işaret ediliyor. Amcaoğlu’nun adı Seyyid Ali bin Mehemmed İbni Seyyid Hasan soyundan gelen Seyyid Sadrüddin Mehemmed imiş.

Zamantı sırlarla dolu bir yer… Yeter ki araştırılsın, incelensin. Daha bizi ne sürprizler bekliyordur.

Peygamberimizin soyundan gelen Şeyh Selahaddin’in evlatları bugün neredeler dediğinizi duyar gibiyim. Bugün bahsedilen köylerin çoğu yoktur. Acaba Şeyh Selahaddin evlatları buralarda, hemen yanı başımızda mıdır, yoksa uzaklarda bir yerde midir? Bilinmez ki…

 

Reklamlar